Saturday, February 26, 2011

Наанананнаннана

Цэцэг жимс дэлгэрч байна, цэлмэг нартай өдөр гоё, цэлмэг наранд бүгдээрээ, цэнгэн бүжих бас гоёёё...

0 comments: