Monday, September 20, 2010

Casanova

Олон хоногийн статус нь. Юу гэж байгаа юм? асуусан. Хэрвээ би нэг хүнд дургүй, үзэн яддаг бол тэр хүн миний хувьд Касанова гэнэ ээ.

0 comments: