Sunday, November 28, 2010

Харин?

Хүссэн бүхэн хүзүүгээр татахад хүлээж байсан шиг санагдахгүй юм. :(

0 comments: